Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Zverejnené

Kolaudačné rozhodnutie – VN – Trafo – S5

ID: KR_VN_Trafo_S5

7.6.2022

Prílohy

Popis

Rozhodnutie – dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením

stavebný objekt: SO 5.05.1 Prípojka elektrickej energie VN pre T4-S5, SO 5.05.2 Transformovňa T4-S5

Kolaudačné rozhodnutie – VN – Trafo – S4

ID: KR_VN_Trafo_S4

7.6.2022

Prílohy

Popis

Kolaudačné rozhodnutie – povolenie užívania

stavebný objekt: SO 4.05.1 Prípojka elektrickej energie VN pre T3-S4, SO 4.05.2 Transformovňa T3-S4