Preskočiť na obsah

Historické zaujímavosti

1946

 Výstavba drevenej budovy, ktorá slúžila pre školu s dvoma učebňami a bytom pre riaditeľa.

1948

Založené strojové družstvo. Z členských podielov a štátneho úveru bol zakúpený traktor, pluh, mláťačka a lis na slamu.

1950

Dokončená obecná zvonica.

1951

Na 4 hektároch ornej pôdy založili štátne lesy lesnú škôlku.

1954

Začiatok výstavby kultúrneho domu a budovanie hospodárskych stavenísk na družstevnom dvore. Začiatok výstavby zeleninárskeho skleníku pri Toryse a budovy národnej školy.

1956

Dokončenie kultúrneho domu do ktorého vedľajších miestností sa premiestnil obchod. Dokončenie budovy národnej školy s dvoma učebňami, učiteľským bytom, klubovňou, riaditeľňou, kabinetom a dvoma šatňami.

1957

Pri kultúrnom dome postavená drevená budova slúžiaca ako predajňa a pohostinstvo.

1958

Založenie divadelného krúžku. V drevenej budove materskej školy otvorené kultúrne stredisko v ktorom sa sa dva krát do týždňa premietajú filmy, poriadajú kurzy, večierky a požičiavajú knihy. Začiatok výstavby požiarnej zbrojnice.

1959

Dvaja občania vlastnia osobné autá. Ženám pomáhajú práčky.

1960

Iba dve domácnosti sú bez rádioprijímača. Prvý televízor (značky Manes) v rodine Bartolomeja Vengrina. Zavedená telefónna linka do školy a skleníka.

1961

Dokončená požiarna zbrojnica, kde je v jednej miestnosti zriadená kancelária obce. Televízor pribudol u Štefana Viku, Jána Palíra a Júliusa Bolcházyho. Obec do kultúrneho strediska zakúpila televízor značky Orion. Rekonštrukcia domov v obci, oprava drevených veránd, prerábanie maštalí na kuchyne a izby. Vodovod a kúpeľňa vybudovaná v dome Jozefa Pancuráka a Jozefa Straku. Postavená asfaltová cesta z Vajkoviec, cez Kráľovce, Ploské, Novú Polhoru až po Bogdanovský potok. Z rozpočtu obce zrealizovaný oblúk okolo materskej školy, národnej školy a kultúrneho domu. Začiatok výstavby predajne Jednota.

1962

Dokončený plot okolo materskej školy. Dokončená predajňa Jednoty, ale pre kolaudačné závady neuvedená do prevádzky (v pohostinstve netečie voda).

1963

Skolaudovaná predajňa Jednoty. 12. augusta sa z kultúrneho domu do predajne Jednoty presťahoval obchod s potravinami. Pohostinstvo bolo presťahované z drevenej budovy 17. novembra. Vznik futbalovej jednoty, ktorá sa zapojila do okresnej súťaže Družstevník v ktorej sa umiestnila v III. kategórii na 3 mieste. Tréningy aj zápasy sa konali na prenajatom ihrisku v Šarišských Bohdanovciach. Vlastné ihrisko sa na pozemku vyčlenenom družstvom začalo svojpomocne budovať v jeseni.

1964

Obec zaradená do kategórie „základná obec“,  teda nemá sa ďalej rozširovať, platí stavebná uzávera a nemôžu sa budovať rodinné domy. Stavať sa môže len na základe výnimky. Strediskovou obcou bol určený Budimír. Miestna ľudová knižnica má priemerne 50 pravidelných čitateľov. 

1965

Telovýchovná jednota zorganizovala zájazd do Pohronskej Polhory, kde sa zúčastnila na futbalovom turnaji. Pravidelný dovoz mäsa do obce formou pojazdnej predajne a tiež čistenie a farbenie šatstva. Mládež v hojnej miere navštevuje miestne pohostinstvo, kde sa oddáva hre v karty. Základná škola nadviazala družbu so školou v Horním Břečkově.

1967

Oslavy 25. výročia založenia obce. Odhalenie pamätnej tabule v miestnom parku.

1970

Zrealizované ústredné kúrenie v škole. Dokončená výstavba administratívnej budovy družstva. Začatá výstavba družstevnej bytovky so štyrmi bytmi.

1971

V júni prišli do dolnej školy delegácie z Pohronskej a Novej Polhory dohodnúť turnaj. Doviezli sa na troch autách T-603, v škole vznikol poplach, že prišla inšpekcia. (zdroj: Pamätnica futbalu v Oravskej Polhore). „V roku 1971 bola nadviazaná družba s Oravskou Polhorou. Odvtedy sa každoročne poriada futbalový turnaj o Pohár Polhoran, za účasti Oravskej, Novej a Pohronskej Polhory, každý rok v jednej z troch obcí.“ (zdroj: kronika obce Pohronská Polhora)

1972

Kancelária obce premiestnená do drevenej budovy materskej školy. Prevedená a ukončená bezprašnosť ciest v obci. „Z príležitostí 30. výročia založenia obce Nová Polhora v okrese Košice – vidiek, s ktorou naša obec má družbu, usporiadala tunajšia telovýchovná jednota zájazd do Novej Polhory na futbalový turnaj. Naši futbalisti skončili na 3. mieste.“ (zdroj: kronika obce Oravská Polhora)

1973

Dokončená družstevná bytovka. Počet osobných áut vzrástol na osem. Celovečerné filmy sa premietajú už iba jeden krát týždenne, návštevnosť neustále klesá.

1974

Úprava a vydláždenie priekop, vyasfaltovanie ciest v obci. Zhotovenie chodníka po ceste smerom na Ploské.

1975

Začatie výstavby materskej školy s jedálňou a príslušenstvom. Počet osobných áut vzrástol na 12.

1976

Skvalitnením televízneho vysielača na Dubníku je v obci dostupný druhý program československej televízie.

1977

7. novembra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie budovy materskej školy. Zakúpené kameninové kvetináče rozmiestnené po obci.

1978

Dokončené oplotenie materskej školy. Do užívania bola daná kuchyňa a jedáleň v materskej škole.

1985

Na „novej ulici“ zrealizovaný asfaltový koberec. V obci je 8 telefónov, z čoho 4 má jednotné roľnícke družstvo.

1988

 Výstavba chodníkov na „novej ulici“. Vybudované sociálne zariadenie pri kultúrnom dome.

1991

Začiatok výstavby rímskokatolíceho kostola, v súvislosti s jeho výstavbou odstránenie obecnej zvonice. Príprava plynofikácie obce. Automatickú práčku vlastní 19 občanov, farebný televízny prijímač 46 občanov, telefón vlastnia 4 občania, osobné auto 38 občanov, ústredné kúrenie 74 občanov a kúpelňu má 82 občanov.

1993

22.10. vysvätený rímskokatolícky kostol. Z dôvodu nedostatku žiakov funguje v základnej škole už iba jedna trieda, ktorú navštevujú žiaci prvého až tretieho ročníka.

1995

Zrealizovaná plynofikácia obce.

2009

Vybudovaný verejný vodovod.