Oznamy farského úradu Ploské

Liturgický program – farnosť sv. Michala, archanjela Ploské

Ploské
Farský kostol sv. Michala, archanjela
Nová Polhora
Kostol Kráľovnej pokoja
Chrastné
Kostol nanebovzatia Panny Márie
Pondelok
25.10.2021
Féria
Utorok
26.10.2021
Féria16.00 vyložená
Sviatosť Oltárna
17.00 + z rodiny
Šimčákovej Hamarovej
Streda
27.10.2021
Féria9.00 po chorých
15.30 sv. spoveď
15.30 vyložená
Sviatosť Oltárna
17.00 + Anežka Alexiová
Štvrtok
28.10.2021
sv. Šimona a Júdu
Apoštolov
9.00 po chorých
15.30 sv. spoveď
15.30 vyložená
Sviatosť Oltárna
17.00 + Magdaléna
Magdaléna Marta
Piatok
29.10.2021
Féria
poďakovanie
za 96 r. života
9.00 po chorých
15.30 sv. spoveď
15.30 vyložená
Sviatosť Oltárna
17.00 Alžbeta Novysedláková
Sobota
30.10.2021
spomienka Panny
Márie
17.00 + Pavol Vierka
Kuncoví
Nedeľa
31.10.2021
31. nedeľa cez rok10.30 BPZ členov z
Kráľoviec prijímajúcich
domov kaplnku Panny Márie
8.30 za farnosť17.00 + duše v očistci
  • zmena času…

Farnosť sv. Michala, archanjela Ploské
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad, 044 44 Ploské 124
Tel: 055/6958 239
Mobil: 0948 499 694

Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily

Farnosť Ploské, filiálka Nová Polhora

Združenie Zázračnej medaily

Zverejnené 24. októbra 2021.
Bez úpravy .