Oznamy farského úradu Ploské

Liturgický program – farnosť sv. Michala, archanjela Ploské

Ploské
Farský kostol sv. Michala, archanjela
Nová Polhora
Kostol Kráľovnej pokoja
Chrastné
Kostol nanebovzatia Panny Márie
Pondelok
23.5.2022
Féria
Prosebný deň
Utorok
24.5.2022
Panna Mária
Pomocnica kresťanov
Prosebný deň
15.00 vyložená
Sviatosť Oltárna
16.00 + Anežka Aleiová
Streda
25.5.2022
sv. Magdaléna
De Pazzi panna
Prosebný deň
17.00 vyložená
Sviatosť Oltárna
18.00 BPZ rodiny Horkovej Timurovej Slovinskej
s platnosťou na prikázaný sviatok
Štvrtok
26.5.2022
Nanebovstúpenie Pána
prikázaný sviatok
18.00 BPZ rodiny Andrejčákovej Timkovej 16.00 za farnosť
Piatok
27.5.2022
Féria 17.00 vyložená
Sviatosť Oltárna
18.00 BPZ rodiny Selárovej
Sobota
28.5.2022
Féria18.00 BPZ Mária Jarušinská
75 rokov jubileum
s platnosťou na nedeľu
10.00 kajúca pobožnosť a spoveď prvoprijímajúcich detí a rodičov 16.00 za farnosť
s platnosťou na nedeľu
Nedeľa
29.5.2022
7. nedeľa vo Veľkonočnom období 10.00 BPZ a svätosť prvoprijímajúcich detí
  • záväzný jeden deň
  • za úrodu

Farnosť sv. Michala, archanjela Ploské
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad, 044 44 Ploské 124
Tel: 055/6958 239
Mobil: 0948 499 694

Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily

Farnosť Ploské, filiálka Nová Polhora

Združenie Zázračnej medaily

Zverejnené 22. mája 2022.
Bez úpravy .