Preskočiť na obsah

Oznamy farského úradu Ploské

Liturgický program – farnosť sv. Michala, archanjela Ploské

Ploské
Farský kostol sv. Michala, archanjela
Nová Polhora
Kostol Kráľovnej pokoja
Chrastné
Kostol nanebovzatia Panny Márie
Pondelok
27.6.2022
Féria
Utorok
28.6.2022
sv. Ireneja
biskupa a mučeníka
18.00 za farnosť
s platnosťou na prikázaný sviatok
Streda
29.6.2022
sv. Petra a Pavla
Apoštolov
prikázaný sviatok
vyložená Sviatosť Oltárna
18.00 BPZ rodiny
Demjančíkovej Jurkovej
vyložená Sviatosť Oltárna
16.00 BPZ Jozef a Marta Hudáková
45 rokov jubileum
vyložená Sviatosť Oltárna
Štvrtok
30.6.2022
Prvých svätých mučeníkov
Cirkvi v Ríme
Piatok
1.7.2022
Féria
prvý piatok v mesiaci
18.00 + z rodiny
Egedovej
Sobota
2.7.2022
Návšteva Preblahoslavenej
Panny Márie
Nedeľa
3.7.2022
14. nedeľa cez rok 11.00 za farnosť 9.30 + Ondrej
Margita Mačišák
8.00 na úmysel
p. Farára

Farnosť sv. Michala, archanjela Ploské
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad, 044 44 Ploské 124
Tel: 055/6958 239
Mobil: 0948 499 694

Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily

Farnosť Ploské, filiálka Nová Polhora

Združenie Zázračnej medaily