Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora uverejňuje súťažný návrh VVS, a. s. do verejnej obchodnej súťaže na prevod akcií obce Nová Polhora v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora uverejňuje zámer prevodu akcií obce Nová Polhora tvoriacich podiel na základnom imaní Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. formou obchodnej verejnej súťaže

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora uverejňuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod akcií obce Nová Polhora v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.