Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Objednávka 2022/033

ID: OBJ/2022/033 – TOPSET Solutions s. r. o.

120,00 €

22.11.2022

Suma s DPH 120,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 22.11.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 46919805

Prílohy

Popis

Zabezpečenie služieb súvisiacich s vydaním mandátneho certifikátu pre kvalifikovaný elektronický podpis

Objednávka 2022/032

ID: OBJ/2022/032 – Obec Pohronská Polhora

15.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 15.11.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Obec Pohronská Polhora

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora

Dodávateľ - IČO 00313700

Prílohy

Popis

Publikácia – Stretnutie troch Polhor

Objednávka 2022/031

ID: OBJ/2022/031 – Up Déjeuner

9.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 9.11.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Up Déjeuner, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 53528654

Prílohy

Popis

Stravovacie karty

Objednávka 2022/030

ID: OBJ/2022/030 – LED-SOLAR

297,60 €

19.10.2022

Suma s DPH 297,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 19.10.2022

Zodpovedná osoba Antn Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ LED-SOLAR, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Lesnícka 2/A, 080 05 Prešov

Dodávateľ - IČO 44070152

Prílohy

Popis

Svietidlo LED Street LC G2 2B1 – 2ks

Objednávka 2022/029

ID: OBJ/2022/029 – PcProfi

1 979,00 €

11.10.2022

Suma s DPH 1 979,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 11.10.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ PcProfi, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Fintická 14050/119, 080 06 Prešov

Dodávateľ - IČO 44685173

Prílohy

Popis

Interaktívna tabuľa set, montáž + inštalácia, program Alfík Full

Objednávka 2022/028

ID: OBJ/2022/028 – KOSIT a.s.

11.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 11.10.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Vývoz VKK z obecného cintorína a jeho opätovné pristavenie

Objednávka 2022/027

ID: OBJ/2022/027 – STAVBY DL

2 500,00 €

4.10.2022

Suma s DPH 2 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 4.10.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ STAVBY DL, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Varhaňovce 22, 082 05 Šarišské Bohdanovce

Dodávateľ - IČO 52946282

Prílohy

Popis

Dobudovanie zázemia šatní a podkládka zámkovej dlažby v areáli futbalového ihriska

Objednávka 2022/026

ID: OBJ/2022/026 – MK Hlas

3.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 3.10.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ MK Hlas, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Bernolákova 5, 083 01 Sabinov

Dodávateľ - IČO 45352305

Prílohy

Popis

Servis miestneho rozhlasu

Objednávka 2022/025

ID: OBJ/2022/025 – KOSIT a. s.

3.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 3.10.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ KOSIT a. s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Pristavenie, odvoz a zneškodnenie objemného odpadu z VKK – 7 m3 – 2 ks

Objednávka 2022/024

ID: OBJ/2022/024 – VKÚ Harmanec

374,40 €

14.9.2022

Suma s DPH 374,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 14.9.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčá - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ VKÚ Harmanec, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová

Dodávateľ - IČO 46747770

Prílohy

Popis

Prezentácia v turistickej mape VKÚ – Typ C, skladaná mapa VKÚ v rámci prezentácie

Objednávka 2022/023

ID: OBJ/2022/023 – LIM PO

12.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 12.9.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ LIM PO, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Jesenná 1, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 36498980

Prílohy

Popis

Štátna vlajka SR, vlajka EÚ, vlajka obce Nová Polhora
Označenie budovy: Obecný úrad, Materská škola, štátny znak SR, erb obce

Objednávka 2022/022

ID: OBJ/2022/022 – LIM PO

12.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 12.9.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ LIM PO, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Jesenná 1, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 36498980

Prílohy

Popis

Voľby 2022 – štátna vlajka SR, štátna zástava SR, štátny znak SR