Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 7.6.2024

Zodpovedná osoba František Kubizniak, starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ eurobus, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Staničné námestie 9, 042 04 Košice

Dodávateľ - IČO 36211079

Prílohy

Popis

Autobusová preprava z Novej Polhory do Oravskej Polhory a späť

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 16.5.2024

Zodpovedná osoba František Kubizniak, starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Pristavenie, odvoz a zneškodnenie objemného odpadu z VKK

Suma s DPH 3 933,60 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 29.4.2024

Zodpovedná osoba František Kubizniak, starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ L - DEN Slovakia, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kamenná 202/40, 966 22 Lutila

Dodávateľ - IČO 44646488

Prílohy

Popis

Autobusové zastávky

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 22.4.2024

Zodpovedná osoba František Kubizniak, starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Fanystav s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 374, 044 43 Budimír

Dodávateľ - IČO 50727354

Prílohy

Popis

Prečistenie obecných rigolov

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 19.4.2024

Zodpovedná osoba František Kubizniak

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Fanystav s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 374, 044 43 Budimír

Dodávateľ - IČO 50727354

Prílohy

Popis

Svahové úpravy okolo cesty, Nová Polhora, p. č. 358

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 15.3.2024

Zodpovedná osoba František Kubizniak, starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ SK GEO, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ťahanovské Riadky 81, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 44715323

Prílohy

Popis

Vyhotovenie geometrického plánu

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 15.3.2024

Zodpovedná osoba František Kubizniak, starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ SK GEO, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ťahanovské Riadky 81, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 44715323

Prílohy

Popis

Vyhotovenie geometrického plánu

Suma s DPH 2 696,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 13.2.2024

Zodpovedná osoba František Kubizniak, starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Spencer Medical s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Turbínová 13, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 51436817

Prílohy

Popis

AED Defibrilátor, resuscitačná bezpečnostná sada, skrinka, informačná tabuľa

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 9.2.2024

Zodpovedná osoba Fratišek Kubizniak

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Ing. Jana Virgalová

Dodávateľ - Sídlo Podtatranského 2, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 44364784

Prílohy

Popis

Znalecké posudky na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov – p. č. 1468, 451/1, 453, 454 v k.ú. Nová Polhora

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 24.10.2023

Zodpovedná osoba František Kubizniak, starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ KONTRAKT JMV, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Krivá 18/1043, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 31666744

Prílohy

Popis

Čistenie odpadu v Bytovom dome 12 b.j., byt č. D2, Nová Polhora 94

Suma s DPH 324,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 24.10.2023

Zodpovedná osoba František Kubizniak, starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

Dodávateľ - IČO 31714030

Prílohy

Popis

Technická revízia a vyhotovenie správy – BCTS 4

Technická revízia a vyhotovenie správy – BCTS 6

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 24.10.2023

Zodpovedná osoba František Kubizniak, starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ KOSIT, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Mimoriadny vývoz – sklo – 1100 l kontajner – 3 ks