Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Objednáka 2022/009

ID: OBJ/2022/009 – Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO

399,00 €

16.5.2022

Suma s DPH 399,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 16.5.2022

Zodpovedná osoba Anto Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO

Dodávateľ - Sídlo Janovík 172, 082 03 Lemešany

Dodávateľ - IČO 43996370

Prílohy

Popis

Prezentačné video, fotografie o obci

Objednávka 2022/008

ID: OBJ/2022/008 – KOSIT a. s.

11.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 11.5.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ KOSIT a. s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Pristavnie 1 x VKK – jarné upratovanie

Objednávka 2022/007

ID: OBJ/2022/007 – KOSIT a. s.

5.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 5.4.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ KOSIT a. s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Pristavenie 2 x VKK – jarné upratovanie

Objednávka 2022/006

ID: OBJ/2022/006 – Marek Matej - PLYNOMA

5 162,08 €

22.3.2022

Suma s DPH 5 162,08 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 22.3.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Marek Matej - PLYNOMA

Dodávateľ - Sídlo Petrovanská 34/A, 080 05 Prešov

Dodávateľ - IČO 14369184

Prílohy

Popis

Dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky PZ KARMA – kultúrny dom

Objednávka 2022/005

ID: OBJ/2022/005 – KOSIT a. s.

21.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 21.3.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ KOSIT a. s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Vyprázdnenie kontajnera na obecnom cintoríne a opätovné pristavenie

2 x VKK – jarné upratovanie – pristaviť vlekom

Objednávka 2022/004

ID: OBJ/2022/004 – KOSIT a. s.

9.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 9.3.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ KOSIT a. s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Plastová nádoba na komunálny odpad – čierna – 110 l – 20 ks

Objdnávka 2022/003

ID: OBJ/2022/003 – SyndiPharma s. r. o. Košice

125,00 €

2.2.2022

Suma s DPH 125,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 2.2.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ SyndiPharma s. r. o. Košice

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Antigen COVID test

Objednávka 2022/002

ID: OBJ/2022/002 – Eco Rovnak s. r. o.

240,00 €

26.1.2022

Suma s DPH 240,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 26.1.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Eco Rovnak s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Realizácia BMB – ptotiplesňovým systémom – byty č. E1 a F1 v BD 12 b.j.

Objednávka/2022/001

ID: OBJ/2022/001 – LED-SOLAR s. r. o.

10.1.2022

Suma s DPH

Dátum vystavenia 10.1.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ LED-SOLAR s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

LED svietidlo na verejné osvetlenie – 33 W – 4 ks

Objednávka 2021/042

ID: OBJ/2021/042 – Peritech s. r. o.

120,29 €

22.12.2021

Suma s DPH 120,29 €

Dátum vystavenia 22.12.2021

Zodpovedná osoba Anton ŠImčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Peritech s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Respirátory, dezinfekcia MŠ

Objednávka 2021/041

ID: OBJ/2021/041 – Lekáreň SyndiPharma

3.12.2021

Suma s DPH

Dátum vystavenia 3.12.2021

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Lekáreň SyndiPharma

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Oxymetre, vitamíny C, D – šumivé – balíčky pre dôchodcov

Objednávka 2021/040

ID: OBJ/2021/040 – Ing. Dušan Eperješi

25.11.2021

Suma s DPH

Dátum vystavenia 25.11.2021

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Ing. Dušan Eperješi

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Znalecký posudok na ocenenie pozemkov registra E p. č. 355/208 a 355/2013 v k.ú. Nová Polhora