Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Objednávka 2022/018

ID: OBJ/2022/018 – KOSIT a.s.

17.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 17.8.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Plastový kontajner na komunálny odpad 1100 l – 2 ks

Objednávka 2022/017

ID: OBJ/2022/017 – Estus s.r.o.

21.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 21.7.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Estus s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 106, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 36771139

Prílohy

Popis

Ročný servis plynových kotlov ústredného vykurovania MŠ a OcÚ v multifunkčnej budove súpisné číslo 95 a revíznu správu

Objednávka 2022/016

ID: OBJ/2022/016 – LuXbus s.r.o.

420,00 €

1.7.2022

Suma s DPH 420,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 30.6.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ LuXbus s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ploské 36, 044 44 Ploské

Dodávateľ - IČO 51431033

Prílohy

Popis

Prevoz 20 miestnym minibusom Mercedes Sprinter dňa 10.7.2022

Objednávka 2022/015

ID: OBJ/2022/015 – TERAX PLUS spol. s r.o.

874,80 €

24.6.2022

Suma s DPH 874,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 24.6.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ TERAX PLUS spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Szakkayho 1, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 31705863

Prílohy

Popis

Vodovod – ohrev TUV v objekte MŠ Nová Polhora

Objednávka 2022/014

ID: OBJ/2022/014 – MK hlas

64,00 €

13.6.2022

Suma s DPH 64,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 13.6.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ MK hlas, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov

Dodávateľ - IČO 45352305

Prílohy

Popis

Technicko údržbový poplatok za virtuálny priestor pri používaní mobilného rozhlasovo-informačného systému e-ROZaNA

Technicko údržbový poplatok – vzdialená správa ovládnia rozhlasu ROZaNA

Objednávka 2022/013

ID: OBJ/2022/013 – MK hlas

1 984,20 €

13.6.2022

Suma s DPH 1 984,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 13.6.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ MK hlas, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov

Dodávateľ - IČO 45352305

Prílohy

Popis

Plánovací rozhlasový systém ROZaNA s internetovým vysielačom základná verzia s príslušenstvom

Objednávka 2022/012

ID: OBJ/2022/012 – Slovenská autobusová doprava Košická dopravná spoločnosť

1 280,00 €

13.6.2022

Suma s DPH 1 280,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 13.6.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Slovenská autobusová doprava Košická dopravná spoločnosť, akciová spoločnosť

Dodávateľ - Sídlo Staničné námestie 9, 042 04 Košice

Dodávateľ - IČO 36211079

Prílohy

Popis

Preprava autobusom z Novej Polhory do Pohronskej Polhory a späť

Objednávka 2022/011

ID: OBJ/2022/011 – KOSIT a.s.

9.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 9.6.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Vyprázdnenie VKK na obecnom cintoríne a jeho opätovné pristavenie

Objednávka 2022/010

ID: OBJ/2022/010 – MK hlas s. r. o.

663,00 €

3.6.2022

Suma s DPH 663,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 3.6.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák, starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ MK hlas s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Bernolákova 5, 083 01 Sabinov

Dodávateľ - IČO 45352305

Prílohy

Popis

6-zónová rozhlasová ústredňa, stolový kondenzátorový mikrofón, dovoz, montáž a zaškolenie

Objednáka 2022/009

ID: OBJ/2022/009 – Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO

399,00 €

16.5.2022

Suma s DPH 399,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 16.5.2022

Zodpovedná osoba Anto Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO

Dodávateľ - Sídlo Janovík 172, 082 03 Lemešany

Dodávateľ - IČO 43996370

Prílohy

Popis

Prezentačné video, fotografie o obci

Objednávka 2022/008

ID: OBJ/2022/008 – KOSIT a. s.

11.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 11.5.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ KOSIT a. s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Pristavnie 1 x VKK – jarné upratovanie

Objednávka 2022/007

ID: OBJ/2022/007 – KOSIT a. s.

5.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 5.4.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ KOSIT a. s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Pristavenie 2 x VKK – jarné upratovanie