Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Nová Polhora.

Výzva na uzatvorenie nájomných zmlúv na hrobové miesto

Obec Nová Polhora, ako prevádzkovateľ pohrebiska v Novej Polhore, vyzýva nájomcov, ktorým uplynie, resp. uplynula nájomná doba v zmluve o hrobové miesto (rok uzatvorenia zmluvy 2010, 2011, 2012, doba nájmu 10 rokov), aby sa dostavili pre uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie (10 rokov). Taktiež vyzývame všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové… Čítať viac

STOP spaľovni v Drienove

Petíciu proti výstavbe spaľovne môžete podpísať aj tu: https://www.peticie.com/stop_spalovni_odpadov_v_obci_drienov?u=8249346&uv=43911751&fbclid=IwAR3J8LbKIezYsmTNnS4aVJzfkOnLHlVA9vuLKfiNL7o62X8sZk_BvFUz7oc Upozorňujeme všetkých občanov, ktorí sa podpíšu osobne na petičné hárky, aby sa už nepodpisovali pod online petíciu, resp. kto sa už podpísal elektronicky, nemôže sa už podpísať osobne na petičný hárok. Bola by tak jedna osoba podpísaná duplicitne a takýto dvojitý podpis by bol neplatný.

UPOZORNENIE: DOČASNÉ UZATVORENIE ODDELENIA DOKLADOV

Polícia SR z Košického kraja informuje verejnosť, že z dôvodu sťahovania oddelenia dokladov a evidencií Okresného riaditeľstva PZ Košice – okolie, nebude možné požiadať o vyhotovenie akéhokoľvek dokladu na tomto mieste. OR PZ Košice – okolie sa presúva do iných priestorov, a to do klientskeho centra na Hroncovu ulicu. Z toho dôvodu nebude možné v… Čítať viac