Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a naradenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Zverejnené
25. marca 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
25. marca 2024 − 8. apríla 2024
Kategória

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania – Stavba „Prístupová cesta a chodník“ – stavebné objekty: SO 01 Miestna komunikácia, SO 05 Transformovňa VN T9-S9, SO 06 Prípojka elektrickej energie VN pre T9-S9, SO 09 Verejné osvetlenie

Detaily

Číslo/ID dokumentu: Oznámenie/ÚK_Prístupová komunikácia a chodník

Prílohy