Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Zverejnené

Rozhodnutie – povolenie užívania stavby „Predškolské zariadenie v obci Veľká Ida“ SO 12 – Plynofikácia a SO 13 – Distribučný plynovod

ID: VV/Rozhodnutie/Plynovod/Veľká Ida Predškolské zariadenie

28.12.2022

Prílohy

Popis

Povolenie užívania stavby Predškolské zariadenie v obci Veľká Ida SO 12 – Plynofikácia a SO 13 – Distribučný plynovod

JPÚ Nová Polhora – Povrazy – Rozdeľovací plán

ID: VV/JPÚ - Rozdeľovací plán

6.12.2022