Preskočiť na obsah

Stavebné povolenie – Zberný dvor Vtáčkovce

Zverejnené
13. septembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
13. septembra 2023 − 28. septembra 2023
Kategória

Stavebné povolenie – „Zberný dvor Vtáčkovce“ v zložení: SO 01 – garáž + zázemie pre zamestnancov, SO 02 – prístrešok pre uloženie odpadu, SO 03 – oporný múr + oplotenie, SO 04 – spevnené plochy na pozemku parcely KN-C č. 1288/4, k. ú. Vtáčkovce

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VV/Zberný dvor Vtáčkovce

Prílohy