Preskočiť na obsah

Oznámenie o strategickom dokumente – Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj

Zverejnené
14. mája 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
14. mája 2024 − 28. mája 2024
Kategória

Oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj“ je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-pre-aglomeriaciu-kosice-zonu-kosi

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1009 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín vo vopred dohodnutom termíne.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: NP-189/2024
CUET: Zobraziť na CUET-e

Prílohy