Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Mgr. Monika Kubizniaková

Zástupca starostu obce

Marcel Goceliak

Poslanec


Ing. Mária Kövérová

Poslanec

Bc. Stanislav Lukačko

Poslanec

Daniel Vengrin

Poslanec

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 25. novembra 2022.