Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Záverečné stanovisko k navrhovanému strategickému dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025“, ktorého obstarávateľom je Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice.