Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Zverejnené

Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2021-2026 – oznámenie o strategickom dokumente

ID: Oznámenie - strategický dokument

28.2.2022

Prílohy

Popis

Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Košického samosprávneho kraja na roky 2021-2026“

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie KSK na roky 2021-2027 – záverečné stanovisko

ID: Záverečné stanovisko

7.2.2022

Prílohy

Popis

Záverečné stanovisko k navrhovanému strategickému dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027“

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK – záverečné stanovisko

ID: Záverečné stanovisko

7.2.2022

Prílohy

Popis

Záverečné stanovisko k navrhovanému strategickému dokumentu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“