Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj

Košický

Okres


Košice okolie

Región

Torysský

Počet obyvateľov

510

Rozloha

207 ha

Prvá písomná zmienka

v roku 1954

Obec Nová Polhora leží v urbanizačnom priestore krajských miest Košice a Prešov, na hlavnej sídelnej rozvojovej osi Košice – Prešov. Nachádza sa v severovýchodnej časti Košickej kotliny po ľavej strane rieky Torysy, na rozhraní okresov Košice okolie a Prešov.

Po štátnej ceste susedí s obcou Ploské, okres Košice okolie a južne cca 1500 m s obcou Šarišské Bohdanovce, okres Prešov severne cca 1000 m západne od obce sa nachádza obec Seniakovce, s ktorou však nie je spojenie cestou kvôli tomu, že cez rieku Torysu nie je most, iba lávka na peší prechod. V západnej časti prechádza extravilánom obce diaľnica D1 Košice – Prešov, na ktorú napojenie však v obci Budimír, resp. Lemešany. Vzdialenosť od mesta Košice je 18 km, od mesta Prešov 22 km. Organizačne patrí obec do Košického kraja, okresu Košice okolie.

Kataster obce zaberá výmeru 207 ha, z čoho výmera ornej pôdy činí 160 ha. Priemerná nadmorská výška v katastri je 220 m n.m. Časť katastrálnej hranice zo západnej strany sa dotýka rieky Torysy, severná časť katastra sa dotýka potoka Balka, ktorý sa v katastri vlieva do rieky Torysy.

Historicky je Nová Polhora mladá obec. S jej výstavbou sa začalo v roku 1942, kedy bolo do obce Ploské presídlených 42 rodín po vyhorení obce Pohronská Polhora v okrese Brezno. Títo občania sa do nových obydlí nasťahovali v roku 1943. Ďalších 35 rodín bolo do obce nasťahovaných zo susedných obcí Ploské a Šarišské Bohdanovce v roku 1944. Názov získala obec na základe toho, že väčšina novousadlíkov pochádzala z Pohronskej Polhory. Organizačne sa obec Nová Polhora odčlenila od obce Ploské v roku 1953.

Symboly obce 

Obecné symboly boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva dňa 06.12.2007.

Erb obce

Erb obce Nová Polhora vychádza z erbu obce Pohornská Polhora.

Obec Pohronská Polhora bola založená v roku 1786, ako osada slobodného kráľovského mesta Brezna, zakladatelia osady pochádzali z jedenástich oravských dedín, pričom najviac ich bolo z obce Oravská Polhora, preto dostala názov Pohronská Polhora. Erb obce Pohronská Polhora predstavuje delený modro-červený štít a v ňom jedenásť strieborných smrekov ako symbol jedenástich obcí z ktorých obyvateľov vznikla.

Erb obce Nová Polhora vychádza z tohto erbu, tvorí ho červený štít a v ňom tri strieborné smreky, ktoré symbolizujú kontinuitu troch Polhor, ale aj to že obec Nová Polhora taktiež vznikla z obyvateľstva troch obcí a to Pohronskej Polhory, Ploského a Šarišských Bohdanoviec.

Symbolika je aj v červenom štíte, jednak je to polovica štítu erbu Pohronskej Polhory, na druhej strane aj obec Ploské má červený štít od ktorej sa Nová Polhora odčlenila v roku 1953, odčlenením nového katastra od katastra obce Ploské. Oheň symbolizuje, že obec vznikla po požiari.

Vlajka obce

Vlajka obce má podobu piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/6), červenej (1/6), žltej (2/6), bielej (1/6) a červenej (1/6).

Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.