Preskočiť na obsah

Územné rozhodnutie – Stavba „Prístupová komunikácia a chodník“

Zverejnené
23. apríla 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
23. apríla 2024 − 7. mája 2024
Kategória

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby: „Prístupová cesta a chodník“ – stavebné objekty: SO 01 Miestna komunikácia, SO 05 Transformovňa VN T9-S9, SO 06 Prípojka elektrickej energie VN pre T9-S9, SO 09 Verejné osvetlenie

Detaily

Číslo/ID dokumentu: ÚR/prístupová komunikácia a chodník

Prílohy