Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Oznámenie o podaní návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Logisticko-priemyselný park Šarišské Bohdanovce, stavba S8 Logisticko-výrobný areál“

Prílohy

Popis

Navrhovaný strategický dokument „Územný plán obce Nová Polhora – Zmeny a doplnky 04“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.