Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Zverejnené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022

ID: VZN 3/2022

16.12.2022

Prílohy

Popis

o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022

ID: VZN 1/2022

3.8.2022

Prílohy

Popis

o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni