Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 30.11.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.11.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35919001

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Odovzdanie a prevzatie objektu vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky

Stavba: D1 Diaľničný privádzač Nová Polhora, stavebný objekt: SO 111-00 Prístupová cesta v k.ú. Nová Polhora

Začiatok účinnosti 30.11.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.11.2023

Suma s DPH 24,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ ESPIK Group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 133, 065 43 Orlov

Dodávateľ - IČO 46754768

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Vývoz odpadu – biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ

Začiatok účinnosti 30.11.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.11.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Nahradenie súčasného cenníka – Rozpis služieb a jednotkových cien novým cenníkom s účinnosťou od 1.1.2024

Začiatok účinnosti 14.11.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.11.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Investment Consulting PS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 51241820

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Zrealizovanie procesu získania pozemkov do vlastníctva obce Nová Polhora, potrebných pre výstavbu verejnoprospešnej stavby: Prístupová komunikácia a chodník

Začiatok účinnosti 14.11.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.11.2023

Suma s DPH 8 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ NOVÁ POLHORA INVEST s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 44312199

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Poskytnutie sponzorského daru – účelové viazanie na financovanie nadobudnutia pozemkov pre prístupovú cestu k ihrisku

Začiatok účinnosti 30.11.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.11.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ NOVÁ POLHORA INVEST s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 44312199

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Rozšírenie povinností investora

Začiatok účinnosti 30.11.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.11.2023

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Savčák Juraj

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta

Začiatok účinnosti 30.11.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.11.2023

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Sabolová Marta

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta

Začiatok účinnosti 30.11.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.11.2023

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Javorská Eva

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta

Začiatok účinnosti 30.11.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.11.2023

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Javorská Eva

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta

Začiatok účinnosti 30.11.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.11.2023

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Kračunová Eva

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta

Začiatok účinnosti 30.11.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.11.2023

Suma s DPH 34,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Kračunová Eva

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta