Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o nájme hrobového miesta

ID: ZML.2022/010018 – Obec Nová Polhora

250,00 €

16.8.2022

Začiatok účinnosti 17.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.8.2022

Suma s DPH 250,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Geršíč Albín

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta

Zmluva o nájme hrobového miesta

ID: ZML.2022/010017 – Obec Nová Polhora

17,00 €

16.8.2022

Začiatok účinnosti 17.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.8.2022

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Vlčková Etela

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta

Zmluva o zriadení vecného bremena 01/NP/2022

ID: Zmluva/zriadenie vecného bremena/01/NP/2022 – Obec Nová Polhora

25.7.2022

Začiatok účinnosti 26.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ NOVÁ POLHORA INVEST s. r. o.

Objednávateľ - Sídlo Štúrova 27, 040 01 Košice

Objednávateľ - IČO 44312199

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

Prílohy

Popis

Zriadenie vecného bremena bezodplatne na pozemkoch vo vlastníctve obce C-KN parc. č. 393, 448, 462, 461, 473, 460, na zriadené elektrické prípojky v Logisticko-priemyselnom parku na predmetných parcelách.

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 4/2022/12 b.j. Nová Polhora

ID: Dodatok č. 1/NZ 4/2022/12 b.j. Nová Polhora – Obec Nová Polhora

25.7.2022

Začiatok účinnosti 26.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Boľanovský Ján

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

Prílohy

Popis

Zmena doby nájmu

Súvisiace dokumenty

Nájomná zmluva č. 4/2022/12 b.j. Nová Polhora

Zmluva o nájme hrobového miesta

ID: ZML.2022/010016 – Obec Nová Polhora

17,00 €

25.7.2022

Začiatok účinnosti 26.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.7.2022

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Vengrin Peter

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta

Zmluva o nájme hrobového miesta

ID: ZML.2022/010015 – Obec Nová Polhora

34,00 €

21.7.2022

Začiatok účinnosti 22.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.7.2022

Suma s DPH 34,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Vlčková Božena

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta

Zmluva o nájme hrobového miesta

ID: ZML.2022/010014 – Obec Nová Polhora

17,00 €

20.7.2022

Začiatok účinnosti 21.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.7.2022

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Krausová Marcela

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta

Zmluva o nájme hrobového miesta

ID: ZML.2022/010013 – Obec Nová Polhora

17,00 €

19.7.2022

Začiatok účinnosti 20.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.7.2022

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Kardas Andrej

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta

Zmluva o nájme hrobového miesta

ID: ZML.2022/010012 – Obec Nová Polhora

17,00 €

19.7.2022

Začiatok účinnosti 20.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.7.2022

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Kardas Andrej

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta

Zmluva o nájme hrobového miesta

ID: ZML.2022/010011 – Obec Nová Polhora

17,00 €

19.7.2022

Začiatok účinnosti 20.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.7.2022

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Kardas Andrej

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta

Kúpna zmluva

ID: Kúpna zmluva/1262/VSD/2022 – Obec Nová Polhora

1,00 €

15.7.2022

Začiatok účinnosti 16.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.7.2022

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Východoslovenská distribučná a. s.

Objednávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Objednávateľ - IČO 36599361

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

Prílohy

Popis

Predaj pozemku vo vlastníctve obce C-KN parc. č. 359/2, vo výmere 14 m2, ktorý bol odčlenený od pozemku C-KN parc. č. 359 geometrickým plánom, úradne overeným príslušným katastrálny odborom pod č. G1 115/2022,  pod trafostanicou v lokalite Balka.

Zmluva o nájme hrobového miesta

ID: ZML.2022/010010 – Obec Nová Polhora

34,00 €

14.7.2022

Začiatok účinnosti 15.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.7.2022

Suma s DPH 34,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Platová Anna

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta