Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o nájme hrobového miesta

ID: ZML.2023/010001 – Obec Nová Polhora

17,00 €

31.1.2023

Začiatok účinnosti 1.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.1.2023

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Vengrin Marek

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta

Zmluva o technologickej obsluhe ČOV

ID: Zmluva/technologická obsluha ČOV/ – Štefan Vaško - ES

96,00 €

30.1.2023

Začiatok účinnosti 31.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.1.2023

Suma s DPH 96,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Štefan Vaško - ES

Dodávateľ - Sídlo Údenárska 9, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 41064992

Prílohy

Popis

Technologický servis ČOV BCTS

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo_Územný plán obce Nová Polhora, Zmeny a doplnky č. 04

ID: Dodatok č. 1/ZoD/ÚPNO Nová Polhora, ZaD č. 04 – Architektonické štúdio Atrium s.r.o.

26.1.2023

Začiatok účinnosti 26.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Architektonické štúdio Atrium s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Letná 40, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 44263970

Prílohy

Popis

zrušenie pôvodného znenia čl. 3. a nahradenie novým – termín a spôsob plnenia

Nájomná zmluva

ID: NZ/Antik Telecom – Obec Nová Polhora

29,99 €

20.1.2023

Začiatok účinnosti 20.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.12.2022

Suma s DPH 29,99 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ ANTIK Telecom s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo Čárskeho 10, 040 01 Košice

Objednávateľ - IČO 36191400

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

Prílohy

Popis

Prenájom časti pozemku parcela registra „C“ č. 393 v k. ú. Nová Polhora – v rozsahu nevyhnutnom pre osadenie 1 ks reklamného zariadenia

Zmluva č. 36-2022 – Technologický servis pre ČOV – BD 12 b.j.

ID: Z/36/2022/Technologický servis ČOV/12 b.j. – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

476,40 €

20.1.2023

Začiatok účinnosti 20.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.12.2022

Suma s DPH 476,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

Dodávateľ - IČO 31714030

Prílohy

Popis

Technologický servis ČOV – Bytový dom 12 b.j.

Zmluva o nájme hrobového miesta

ID: ZML.2022/010042 – Obec Nová Polhora

34,00 €

27.12.2022

Začiatok účinnosti 28.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.12.2022

Suma s DPH 34,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Šuhyová Kamila

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta

Zmluva o nájme hrobového miesta

ID: ZML.2022/010041 – Obec Nová Polhora

17,00 €

27.12.2022

Začiatok účinnosti 28.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.12.2022

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Šuhyová Kamila

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta

Zmluva o nájme hrobového miesta

ID: ZML.2022/010040 – Obec Nová Polhora

17,00 €

27.12.2022

Začiatok účinnosti 28.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.12.2022

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Šuhyová Kamila

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva č. 19/2020

ID: Dodatok č. 1/Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva – MMPR

180,00 €

27.12.2022

Začiatok účinnosti 28.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.12.2022

Suma s DPH 180,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ MMPR, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Jaltská 771/5, 040 22 Košice

Dodávateľ - IČO 46839267

Prílohy

Popis

Poskytnutie zberu, prepravy a zhodnotenie alebo zneškodnenie zložiek komunálneho odpadu – zmena ceny za plnenie

Nájomná zmluva č. 428/2022/ŠBI

ID: NZ/428/2022/ŠBI – Obec Nová Polhora

1,00 €

9.12.2022

Začiatok účinnosti 30.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.11.2022

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Š.B. Invest s.r.o. Košice

Objednávateľ - Sídlo Štúrova 27, 040 01 Košice

Objednávateľ - IČO 47718510

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

Prílohy

Popis

Prenájom parcely registra „C“ č. 395 zastavaná plocha a nádvorie pre potreby realizácie výstavby Logisticko-priemyselného parku Šarišské Bohdanovce – STAVBA S8 Logisticko-výrobný areál, pre výstavbu stavebných objektov: SO 8.03.1 Rozvod pitnej vody – prípojka, SO 8.03.7 Splašková kanalizácia – prípojka, SO 8.05.1 Prípojka elektrickej energie VN pre T8S8, SO 8.07.1 Slaboprúdové rozvody – prípojka, Most Nová Polhora cez potok Balka

Nájomná zmluva č. D2/12 b.j. Nová Polhora_2022

ID: NZ_D2_12 b.j. Nová Polhora_2022 – Obec Nová Polhora

138,69 €

30.11.2022

Začiatok účinnosti 30.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.11.2022

Suma s DPH 138,69 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Brozman Tomáš

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

Prílohy

Popis

Prenájom bytu č. D2 v Bytovom dome 12 b.j. Nová Polhora

Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 10/2022/12 b.j. Nová Polhora

ID: Dohoda o ukončení NZ_10_2022_12 b.j. Nová Polhora – Obec Nová Polhora

30.11.2022

Začiatok účinnosti 30.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Pončák Tomáš

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

Prílohy

Popis

Ukončenie nájomného vzťahu k 30.11.2022