Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 23.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.5.2023

Suma s DPH 750,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ LABAŠ s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Textilná 1, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 36183181

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Peňažný dar za účelom zabezpečenia Turnaja troch Polhor

Začiatok účinnosti 23.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ KOSIT, s. r. o.

Objednávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Objednávateľ - IČO 36205214

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Spracovanie osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti zberu, odvozu a spracovania zmesového komunálneho odpadu

Začiatok účinnosti 24.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.5.2023

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Štulajter Milan

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta

Začiatok účinnosti 19.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.5.2023

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Futbalový klub FC Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 50, 044 44 Nová Polhora

Objednávateľ - IČO 35530375

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Dotácia na financovanie nákladov spojených s činnosťou FC Nová Polhora a na usporiadanie futbalových zápasov

Začiatok účinnosti 20.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.4.2023

Suma s DPH 34,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Kapajčíková Terézia

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta

Začiatok účinnosti 20.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.4.2023

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Kapajčíková Terézia

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta

Začiatok účinnosti 3.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ NOVÁ POLHORA INVEST s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Objednávateľ - IČO 44312199

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Zmluva o zriadení vecného bremena 04/NP/2023, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemkoch KN-C p. č. 448, 460, 461, 462, 473 vo vlastníctve obce Nová Polhora, nachádzajúcich sa v k. ú. Nová Polhora:

  • na stavebný objekt: SO 3.05.1Prípojka elektrickej energie VN pre T2S3, v rozsahu podľa geometrického plánu č. GDZV-44-09/2022zo dňa 29.11.2022,ktorý vyhotovil GEODETICCA s.r.o. Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 36572161, ktorý bol overený Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 12.12.2022, pod číslom 1746/22
  • na stavebný objekt: SO 1.02.1Zásobovanie pitnou vodou s prípojkami – 3.etapa, v rozsahu podľa geometrického plánu č. GDZV-44-08/2022zo dňa 06.07.2022,ktorý vyhotovil GEODETICCA s.r.o. Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 36572161, ktorý bol overený Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 02.08.2022, pod číslom 1003/22

Začiatok účinnosti 13.4.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.4.2023

Suma s DPH 65,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Richard Červeňák

Dodávateľ - Sídlo Sokolia 22, 044 31 Sokoľ

Dodávateľ - IČO 46840834

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Zmena ceny za jeden vývoz

Začiatok účinnosti 4.4.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.4.2023

Suma s DPH 108,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 46919805

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Programy – editor mapy a editor fotografií

Začiatok účinnosti 27.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.3.2023

Suma s DPH 60,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Kotosová Viktória

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Prenájom priestorov v suteréne multifunkčnej budovy súpisné číslo 95 – tzv. spoločná kočikáreň

Začiatok účinnosti 27.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.3.2023

Suma s DPH 60,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Köveždy Ján

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Prenájom priestorov v suteréne multifunkčnej budovy súpisné číslo 95 – tzv. spoločná kočikáreň

Začiatok účinnosti 27.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.3.2023

Suma s DPH 60,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Staňo Miroslav

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Prenájom priestorov v suteréne multifunkčnej budovy súpisné číslo 95 – tzv. spoločná kočikáreň