Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Zverejnené

Slovenská pošta – Oznámenie o uložení zásielky

ID: 2022/Simona Ruščinová – Simona Ruščinová

21.9.2022

Dátum uloženia 21.9.2022

Odberná lehota 8.10.2022

Miesto uloženia Slovenská pošta, pobočka Kráľovce

Odosielateľ Dopravný podnik Košice

Adresát Simona Ruščinová

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. Simona Ruščinová má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 21.09.2022 do 08.10.2022 Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.          

Slovenská pošta – Oznámenie o uložení zásielky

ID: 2022/Jana Laleg – Jana Laleg

6.7.2022

Dátum uloženia 6.7.2022

Odberná lehota 23.7.2022

Miesto uloženia Slovenská pošta Kráľovce

Odosielateľ Exekútorský úrad

Adresát Jana Laleg

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. JANA LALEG má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 06.07.2022 do 23.07.2022 Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.                                                                                                                                

Oznámenie o uložení listovej zásielky

ID: 2022/Jana Bařinová – Jana Bařinová

29.6.2022

Dátum uloženia 29.6.2022

Odberná lehota 13.7.2022

Miesto uloženia Obecný úrad Nová Polhora

Odosielateľ TATRA BANKA

Adresát Jana Bařinová

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta – JANA BAŘINOVÁ,ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore v lehote do 13.07.2022 v čase stránkových hodín.

Oznámenie o uložení listovej zásielky

ID: 2022/Jana Durkáčová – Jana Durkáčová

29.6.2022

Dátum uloženia 29.6.2022

Odberná lehota 13.7.2022

Miesto uloženia Obecný úrad Nová Polhora

Odosielateľ TATRA BANKA

Adresát Jana Durkáčová

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta – JANA DURKÁČOVÁ,ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore v lehote do 13.07.2022 v čase stránkových hodín.                                                                                      

Slovenská pošta – Oznámenie o uložení zásielky

ID: 2022/Milan Durkáč – Milan Durkáč

19.5.2022

Dátum uloženia 19.5.2022

Odberná lehota 5.6.2022

Miesto uloženia Slovenská pošta Kráľovce

Odosielateľ Exekútorský úrad Košice

Adresát Milan Durkáč

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. MILAN DURKÁČ má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 19.05.2022 do 05.06.2022. Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

Slovenská pošta – Oznámenie o uložení zásielky

ID: 2022/Petr Bařina – Petr Bařina

16.5.2022

Dátum uloženia 16.5.2022

Odberná lehota 2.6.2022

Miesto uloženia Slovenská pošta Kráľovce

Odosielateľ SOŠ technická

Adresát Petr Bařina

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. Petr Bařina má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“ – podacie číslo: UC075716430SK. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 16.05.2022 do 02.06.2022. Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

Slovenská pošta – Oznámenie o uložení zásielky

ID: 2022/Petr Bařina – Petr Bařina

16.5.2022

Dátum uloženia 16.5.2022

Odberná lehota 2.6.2022

Miesto uloženia Slovenská pošta Kráľovce

Odosielateľ SOŠ technická

Adresát Petr Bařina

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. Petr Bařina má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“ – podacie číslo: UC075718149SK. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 16.05.2022 do 02.06.2022. Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

Slovenská pošta – Oznámenie o uložení zásielky

ID: 2022/Jana Durkáčová – Jana Durkáčová

12.5.2022

Dátum uloženia 12.5.2022

Odberná lehota 29.5.2022

Miesto uloženia Slovenská pošta Kráľovce

Odosielateľ ÚPSVaR - Košice

Adresát Jana Durkáčová

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. JANA DURKÁČOVÁ má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 12.05.2022 do 30.05.2022. Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

Slovenská pošta – Oznámenie o uložení zásielky

ID: 2022/Milan Durkáč – Milan Durkáč

19.4.2022

Dátum uloženia 19.4.2022

Odberná lehota 6.5.2022

Miesto uloženia Slovenská pošta Kráľovce

Odosielateľ Exekútorský úrad Košice

Adresát Milan Durkáč

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. MILAN DURKÁČ má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 19.04.2022 do 06.05.2022. Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

Slovenská pošta – Oznámenie o uložení zásielky

ID: 2022/Jana Laleg – Jana Laleg

21.2.2022

Dátum uloženia 21.2.2022

Odberná lehota 10.3.2022

Miesto uloženia Slovenská pošta Kráľovce

Odosielateľ JUDr. Ondáš

Adresát Jana Laleg

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. JANA LALEG má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 21.02.2022 do 10.03.2022. Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

Oznámenie o uložení zásielky – Slovenská pošta

ID: 2021 – Milan Durkáč

7.10.2021

Dátum uloženia 7.10.2021

Odberná lehota 24.10.2021

Miesto uloženia Pošta Kráľovce

Odosielateľ Okresný úrad Košice - okolie

Adresát Milan Durkáč

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. MILAN DURKÁČ má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 07.10.2021 do 24.10.2021. Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.