Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Zverejnené

Dátum uloženia 27.5.2024

Odberná lehota 13.6.2024

Miesto uloženia Slovenská pošta, pobočka Kráľovce

Odosielateľ Exekútorský úrad Košice

Adresát Milan Durkáč

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. Milan Durkáč má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 27.05.2024 do 13.06.2024. Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

Dátum uloženia 29.4.2024

Odberná lehota 16.5.2024

Miesto uloženia Slovenská pošta, pobočka Kráľovce

Odosielateľ UNION ZP

Adresát Jana Laleg

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. Jana Laleg má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 29.04.2024 do 16.05.2024 Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.                                               

Dátum uloženia 22.5.2023

Odberná lehota 8.6.2023

Miesto uloženia Slovenská pošta, pobočka Kráľovce

Odosielateľ BNP PARIBAS CARDIF

Adresát Jana Durkáčová

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. Jana Durkáčová má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 22.05.2023 do 08.06.2023 Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

Dátum uloženia 26.4.2023

Odberná lehota 13.5.2023

Miesto uloženia Slovenská pošta, pobočka Kráľovce

Odosielateľ BNP Paribas

Adresát Jana Durkáčová

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. Jana Durkáčová má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 26.04.2023 do 13.05.2023 Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.             

Dátum uloženia 22.3.2023

Odberná lehota 8.4.2023

Miesto uloženia Slovenská pošta, pobočka Kráľovce

Odosielateľ BNP PARIBAS

Adresát Jana Durkáčová

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. Jana Durkáčová má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 22.03.2023 do 08.04.2023 Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.                      

Dátum uloženia 20.3.2023

Odberná lehota 6.4.2023

Miesto uloženia Slovenská pošta, pobočka Kráľovce

Odosielateľ UNION

Adresát Jana Laleg

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. Jana Laleg má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 20.03.2023 do 06.04.2023. Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.         

Dátum uloženia 14.3.2023

Odberná lehota 31.3.2023

Miesto uloženia Slovenská pošta, pobočka Kráľovce

Odosielateľ UNION ZP

Adresát Jana Laleg

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. Jana Laleg má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 14.03.2023 do 31.03.2023. Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.             

Dátum uloženia 10.3.2023

Odberná lehota 27.3.2023

Miesto uloženia Slovenská pošta, pobočka Kráľovce

Odosielateľ TESCO STORES

Adresát Simona Ruščinová

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. Simona Ruščinová má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 10.03.2023 do 27.03.2023. Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.                                                          

Dátum uloženia 21.2.2023

Odberná lehota 10.3.2023

Miesto uloženia Slovenská pošta, pobočka Kráľovce

Odosielateľ BNP PARIBAS CARDIF

Adresát Jana Durkáčová

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. Jana Durkáčová má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 21.02.2023 do 10.03.2023 Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.                      

Dátum uloženia 11.1.2023

Odberná lehota 25.1.2023

Miesto uloženia Obecný úrad Nová Polhora

Odosielateľ Orange Slovensko, a. s.

Adresát Milan Durkáč

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta – Milan Durkáč, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore v lehote do 25.01.2023 v čase stránkových hodín.

Dátum uloženia 21.12.2022

Odberná lehota 7.1.2023

Miesto uloženia Slovenská pošta, pobočka Kráľovce

Odosielateľ BNP Paribas Cardif

Adresát Jana Durkáčová

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. Jana Durkáčová má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 21.12.2022 do 07.01.2023 Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.          

Dátum uloženia 21.9.2022

Odberná lehota 8.10.2022

Miesto uloženia Slovenská pošta, pobočka Kráľovce

Odosielateľ Dopravný podnik Košice

Adresát Simona Ruščinová

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. Simona Ruščinová má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 21.09.2022 do 08.10.2022 Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.