Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Oznámenie o začatí územného konania na stavbu: „Miestna komunikácia“ na parcelách 358 a 359 v k.ú. Nová Polhora

Súvisiace dokumenty

Rozhodnutie o umiestnení stavby - verejná vyhláška

Prílohy

Popis

Rozhodnutie o povolení užívania stavby – „IBV Nová Polhora – Balka – zriadenie TS, VN, NN“

Prílohy

Popis

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou – „IBV Nová Polhora – Balka – zriadenie TS, VN, NN“

Prílohy

Popis

Zásady umiestnenia nových pozemkov v konaní Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Nová Polhora, lokalita Povrazy

Prílohy

Popis

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania_návrh na kolaudáciu stavby prístupovej komunikácie na pozemku parcely č. 359