Všeobecne záväzné nariadenie č. 06-2020

Zverejnené
14. decembra 2020
Kategória

o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Nová Polhora

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 6/2020

Prílohy