Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3-2020

Zverejnené
25. júna 2021
Kategória

o ochrane verejnej zelene a pravidlách na udržiavanie čistoty v obci Nová Polhora

Detaily

Číslo/ID dokumentu: Dodatok č. 1 VZN 3/2020

Prílohy