Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023_o poplatkoch vyberaných za poskytované služby