Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie 3/2023 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného