Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie – OZNÁMENIE VV A POZVÁNKA

Zverejnené
23. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
23. mája 2023 − 21. júna 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VV/Regionálny územný systém ekologickej stability okresu KE-okolie

Prílohy