Preskočiť na obsah

Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie – OZNÁMENIE VV A POZVÁNKA