Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Zverejnené
7. augusta 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
7. augusta 2023 − 22. augusta 2023
Kategória

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou na stavbu „Zberný dvor – Vtáčkovce“

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VV/Zberný dvor Vtáčkovce_oznámenie

Prílohy