Preskočiť na obsah

Slovenská pošta – Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
29. apríla 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
29. apríla 2024 − 16. mája 2024
Kategória

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. Jana Laleg má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 29.04.2024 do 16.05.2024 Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.                                               

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2024/Jana Laleg
Dátum uloženia: 29. apríla 2024
Odberná lehota: 16. mája 2024
Miesto uloženia: Slovenská pošta, pobočka Kráľovce
Odosielateľ: UNION ZP
Adresát: Jana Laleg

Prílohy

Žiadne prílohy.