Preskočiť na obsah

Slovenská pošta – Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
22. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
22. mája 2023 − 8. júna 2023
Kategória

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. Jana Durkáčová má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 22.05.2023 do 08.06.2023 Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/Jana Durkáčová
Dátum uloženia: 22. mája 2023
Odberná lehota: 8. júna 2023
Miesto uloženia: Slovenská pošta, pobočka Kráľovce
Odosielateľ: BNP PARIBAS CARDIF
Adresát: Jana Durkáčová

Prílohy

Žiadne prílohy.