Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Zverejnené

Dátum uloženia 29.6.2022

Odberná lehota 13.7.2022

Miesto uloženia Obecný úrad Nová Polhora

Odosielateľ TATRA BANKA

Adresát Jana Durkáčová

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta – JANA DURKÁČOVÁ,ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore v lehote do 13.07.2022 v čase stránkových hodín.                                                                                      

Dátum uloženia 19.5.2022

Odberná lehota 5.6.2022

Miesto uloženia Slovenská pošta Kráľovce

Odosielateľ Exekútorský úrad Košice

Adresát Milan Durkáč

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. MILAN DURKÁČ má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 19.05.2022 do 05.06.2022. Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

Dátum uloženia 16.5.2022

Odberná lehota 2.6.2022

Miesto uloženia Slovenská pošta Kráľovce

Odosielateľ SOŠ technická

Adresát Petr Bařina

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. Petr Bařina má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“ – podacie číslo: UC075716430SK. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 16.05.2022 do 02.06.2022. Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

Dátum uloženia 16.5.2022

Odberná lehota 2.6.2022

Miesto uloženia Slovenská pošta Kráľovce

Odosielateľ SOŠ technická

Adresát Petr Bařina

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. Petr Bařina má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“ – podacie číslo: UC075718149SK. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 16.05.2022 do 02.06.2022. Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

Dátum uloženia 12.5.2022

Odberná lehota 29.5.2022

Miesto uloženia Slovenská pošta Kráľovce

Odosielateľ ÚPSVaR - Košice

Adresát Jana Durkáčová

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. JANA DURKÁČOVÁ má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 12.05.2022 do 30.05.2022. Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

Dátum uloženia 19.4.2022

Odberná lehota 6.5.2022

Miesto uloženia Slovenská pošta Kráľovce

Odosielateľ Exekútorský úrad Košice

Adresát Milan Durkáč

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. MILAN DURKÁČ má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 19.04.2022 do 06.05.2022. Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

Dátum uloženia 21.2.2022

Odberná lehota 10.3.2022

Miesto uloženia Slovenská pošta Kráľovce

Odosielateľ JUDr. Ondáš

Adresát Jana Laleg

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. JANA LALEG má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 21.02.2022 do 10.03.2022. Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

Dátum uloženia 7.10.2021

Odberná lehota 24.10.2021

Miesto uloženia Pošta Kráľovce

Odosielateľ Okresný úrad Košice - okolie

Adresát Milan Durkáč

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. MILAN DURKÁČ má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 07.10.2021 do 24.10.2021. Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.