Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 28.6.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.6.2023

Suma s DPH 161,39 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Sabolová Kristína

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Prenájom bytu v Bytovom dome 12 b.j. – byt č. B2

Začiatok účinnosti 8.7.2023

Koniec účinnosti 9.7.2023

Dátum podpísania 8.7.2023

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Firkaľ Ján

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Zdravotný dozor počas slávnosti

Začiatok účinnosti 7.7.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.6.2023

Suma s DPH 250,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 52436411

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Implementácia softvéru a jeho podpora – prepojenie web stránky obce s Centrálnou elektronickou úradnou tabuľou SR

Začiatok účinnosti 28.6.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.6.2023

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Obec Ploské

Dodávateľ - Sídlo , 044 44 Ploské

Dodávateľ - IČO 00324621

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Dodanie vnútroštátnej spolupráce obcí (interkomunálnej kooperácie) medzi zmluvnými stranami, vzájomných práv a povinností zmluvných strán na úseku plnenia úloh obcí súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác formou zriadenia spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce.

Začiatok účinnosti 19.6.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.6.2023

Suma s DPH 137,69 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Merkovský Martin

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Prenájom bytu v Bytovom dome 12 b.j. – byt č. D1

Začiatok účinnosti 19.6.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.6.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Boľanovský Ján

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Ukončenie prenájmu bytu v Bytovom dome 12 b.j. – byt č. D1

Začiatok účinnosti 31.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.5.2023

Suma s DPH 165,52 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Brozmanová Martina

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Prenájom bytu v Bytovom dome 12 b.j. – byt č. F2

Začiatok účinnosti 31.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.5.2023

Suma s DPH 162,73 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Goceliak Igor

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Prenájom bytu v Bytovom dome 12 b.j. – byt č. E2

Začiatok účinnosti 31.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.5.2023

Suma s DPH 138,69 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Brozman Tomáš

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Prenájom bytu v Bytovom dome 12 b.j. – byt č. D2

Začiatok účinnosti 31.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.5.2023

Suma s DPH 137,86 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Nickelová Renáta

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Prenájom bytu v Bytovom dome 12 b.j. – byt č. C2

Začiatok účinnosti 31.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.5.2023

Suma s DPH 167,09 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Chovan Branislav

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Prenájom bytu v Bytovom dome 12 b.j. – byt č. A2

Začiatok účinnosti 31.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.5.2023

Suma s DPH 158,38 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Vengrin Miroslav

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Prenájom bytu v Bytovom dome 12 b.j. – byt č. F1