Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 20.9.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.9.2023

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Nádaská Ľubica

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta

Začiatok účinnosti 20.9.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.9.2024

Suma s DPH 34,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Tomašiaková Jana

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta

Začiatok účinnosti 31.8.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.8.2023

Suma s DPH 773,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ GIANT s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Tranovského 9, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 46096795

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Poskytnutie vecného daru: Detské ihrisko Wickey RocketFlyer

Začiatok účinnosti 29.8.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.8.2023

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Kövérová Helena

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta

Začiatok účinnosti 29.8.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.8.2023

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Kövérová Helena

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta

Začiatok účinnosti 24.8.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.8.2023

Suma s DPH 5 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 50349287

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Nenávratný finančný príspevok – Riešenie migračných výziev v obci Nová Polhora

Začiatok účinnosti 23.8.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.8.2023

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Dudášová Katarína

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta

Začiatok účinnosti 23.8.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.8.2023

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Dudášová Katarína

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Nájom hrobového miesta

Začiatok účinnosti 22.8.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.8.2023

Suma s DPH 29,61 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Služby pevnej siete

Začiatok účinnosti 8.7.2023

Koniec účinnosti 8.7.2023

Dátum podpísania 14.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 3, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00178454

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Jednorázová hudobná produkcia – Polhorské slávnosti

Začiatok účinnosti 4.8.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 4.8.2023

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ploské

Objednávateľ - Sídlo , 044 44 Ploské

Objednávateľ - IČO 31985017

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Dotácia na financovanie nákladov spojených so znížením energetickej náročnosti kostola v Novej Polhore (utesnenie okien, pridanie ďalších skiel, prerobenie vstupných dverí s utesnením).

Začiatok účinnosti 28.7.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.7.2023

Suma s DPH 2 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Futbalový klub FC Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo , 044 44 Nová Polhora

Dodávateľ - IČO 35530375

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Dotácia na financovanie nákladov spojených s činnosťou FC Nová Polhora a na usporiadanie futbalových zápasov – zmena predmetu zmluvy (výšky finančnej dotácie) a zmena spôsobu platby

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2023