Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Zverejnené
28. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. októbra 2021 − 18. novembra 2021
Kategória

Správa o hodnotení strategického dokumentu

Detaily

Číslo/ID dokumentu: NP/294/2021

Prílohy