Preskočiť na obsah

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025 – záverečné stanovisko

Zverejnené
6. novembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
6. novembra 2023 − 20. novembra 2023
Kategória

Záverečné stanovisko k navrhovanému strategickému dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025“, ktorého obstarávateľom je Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: POH KE kraja/2021-2025/záverečné stanovisko

Prílohy