Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 20.4.2023

Zodpovedná osoba František Kubizniak, starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Vrecia na komunálny odpad, vrecia na separovaný zber

Suma s DPH 530,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 5.4.2023

Zodpovedná osoba František Kubizniak, starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ RNDr. Radomír Babiak, PhD.

Dodávateľ - Sídlo Štúrova 117, 061 01 Spišská Stará Ves

Dodávateľ - IČO 48139572

Prílohy

Popis

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nová Polhora na roky 2023 – 2030

Suma s DPH 48,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 3.4.2023

Zodpovedná osoba František Kubizniak, starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Mimoriadny vývoz – sklo 1100 l kontajnery – 3 ks

Suma s DPH 288,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 14.3.2023

Zodpovedná osoba František Kubizniak, starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 46919805

Prílohy

Popis

Programový modul do WinCITY – Editor mapy

Programový modul do WinCITY – Editor fotografií

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 14.3.2023

Zodpovedná osoba František Kubizniak, starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Vývoz VKK z obecného cintorína a opätovné pristavenie

Pristavenie, odvoz a zneškodnenie objemného odpadu z VKK (2 ks)

Suma s DPH 365,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 21.2.2023

Zodpovedná osoba František Kubizniak, starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Radoslav Leškanič

Dodávateľ - Sídlo Sv.Cyrila a Metoda 105, 075 01 Nový Ruskov

Dodávateľ - IČO 50058703

Prílohy

Popis

Detské atrakcie – Deň obce 2023

Suma s DPH 1 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 21.2.2023

Zodpovedná osoba František Kubizniak, starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Občianske združenie Stropkoviani

Dodávateľ - Sídlo Konštantínova 24, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 50108395

Prílohy

Popis

Koncert Stropkoviani – Deň obce 2023

Suma s DPH 2 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 21.2.2023

Zodpovedná osoba František Kubizniak, starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ OZ EDUCORISING

Dodávateľ - Sídlo Branisková 6, 040 01 Košice-Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 42327903

Prílohy

Popis

Príprava, organizácia a realizácia kultúrneho programu – oslavy, turnaj

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 2.1.2023

Zodpovedná osoba František Kubizniak, starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Mimoriadny vývoz – sklo – 1100 l kontajnery – 3 ks

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 1.12.2022

Zodpovedná osoba František Kubizniak - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Tibor Ovšák, samostatne hospodáriaci roľník

Dodávateľ - Sídlo Ploské 77, 044 44 Ploské

Dodávateľ - IČO 31270808

Prílohy

Popis

Zimná údržba komunikácií v k. ú. Nová Polhora 1.12.2022 – 31.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 1.12.2022

Zodpovedná osoba František Kubizniak - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Vývoz VKK z obecného cintorína a opätovné pristavenie

Suma s DPH 1 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 22.11.2022

Zodpovedná osoba Anton Šimčák - starosta obce

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Marek Štulajter

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 58, 044 44 Nová Polhora

Dodávateľ - IČO 52137627

Prílohy

Popis

Oprava strechy multifunkčnej budovy sup. číslo 95 Nová Polhora