Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra 2022/085

ID: PFA/2022/085 – Obec Beniakovce - Spoločný obecný úrad Beniakovce

70,00 €

11.4.2022

Dátum splatnosti 26.4.2022

Dátum platby 11.4.2022

Dátum evidencie 11.4.2022

Suma s DPH 70,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Obec Beniakovce - Spoločný obecný úrad Beniakovce

Dodávateľ - Sídlo Kmeťova 20, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 00691224

Prílohy

Popis

Spracovanie miezd za mesiac 03/2022

Faktúra 2022/084

ID: PFA/2022/084 – Fanystav s. r. o.

66,00 €

11.4.2022

Dátum splatnosti 11.4.2022

Dátum platby 11.4.2022

Dátum evidencie 11.4.2022

Suma s DPH 66,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Fanystav s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Budimír 374, 044 43 Budimír

Dodávateľ - IČO 50727354

Prílohy

Popis

Zemné práce – preprava piesku

Faktúra 2022/083

ID: PFA/2022/083 – Slovak Telekom a. s.

35,03 €

8.4.2022

Dátum splatnosti 19.4.2022

Dátum platby 8.4.2022

Dátum evidencie 8.4.2022

Suma s DPH 35,03 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Slovak Telekom a. s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Služby pevnej siete

Faktúra 2022/082

ID: PFA/2022/082 – Alphabet partner s. r. o.

90,00 €

7.4.2022

Dátum splatnosti 14.4.2022

Dátum platby 7.4.2022

Dátum evidencie 7.4.2022

Suma s DPH 90,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Alphabet partner s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Koišce

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

Popis

Systém CRZ – automatzácia zverejňovanai zmlúv na CRZ

Faktúra 2022/081

ID: PFA/2022/081 – Osobnyudaj.sk-WB s. r. o.

120,00 €

7.4.2022

Dátum splatnosti 14.4.2022

Dátum platby 7.4.2022

Dátum evidencie 7.4.2022

Suma s DPH 120,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Osobnyudaj.sk-WB s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52695352

Prílohy

Popis

Zabezpečenie výkonu činnosti poradného konzultanta

Faktúra 2022/080

ID: PFA/2022/080 – SLOVENSKÉ FILMOVÉ ŠTÚDIÁ BRATISLAVA s. r. o.

105,90 €

7.4.2022

Dátum splatnosti 10.4.2022

Dátum platby 7.4.2022

Dátum evidencie 7.4.2022

Suma s DPH 105,90 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ SLOVENSKÉ FILMOVÉ ŠTÚDIÁ BRATISLAVA s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Palisády 733/42, 811 06 Bratislava

Dodávateľ - IČO 46485074

Prílohy

Popis

Digitalizácia obecnej kroniky – záloha

Faktúra 2022/079

ID: PFA/2022/079 – VSE a. s.

227,00 €

7.4.2022

Dátum splatnosti 19.4.2022

Dátum platby 7.4.2022

Dátum evidencie 7.4.2022

Suma s DPH 227,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ VSE a. s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Spotreba el. energie VO – 04/2022

Faktúra 2022/078

ID: PFA/2022/078 – VSE a. s.

25,00 €

7.4.2022

Dátum splatnosti 19.4.2022

Dátum platby 7.4.2022

Dátum evidencie 7.4.2022

Suma s DPH 25,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ VSE a. s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Spotreba el. energie PO – 04/2022

Faktúra 2022/077

ID: PFA/2022/077 – VSE a. s.

125,00 €

7.4.2022

Dátum splatnosti 19.4.2022

Dátum platby 7.4.2022

Dátum evidencie 7.4.2022

Suma s DPH 125,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ VSE a. s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Spotreba el. energie 12 b.j. – 04/2022

Faktúra 2022/076

ID: PFA/2022/076 – KOSIT a. s.

647,34 €

6.4.2022

Dátum splatnosti 7.5.2022

Dátum platby 6.4.2022

Dátum evidencie 6.4.2022

Suma s DPH 647,34 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ KOSIT a. s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Odvoz odpadu 03/2022

Faktúra 2022/075

ID: PFA/2022/075 – KOSIT a. s.

847,20 €

6.4.2022

Dátum splatnosti 7.5.2022

Dátum platby 6.4.2022

Dátum evidencie 6.4.2022

Suma s DPH 847,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ KOSIT a. s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Odvoz odpadu z VKK + cintorín

Faktúra 2022/074

ID: PFA/2022/074 – Štefan Vaško - ES

84,00 €

4.4.2022

Dátum splatnosti 14.4.2022

Dátum platby 4.4.2022

Dátum evidencie 4.4.2022

Suma s DPH 84,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Štefan Vaško - ES

Dodávateľ - Sídlo Udenárska 9, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 41064992

Prílohy

Popis

Technologický servis ČOV za 03/2022