Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra 2022/273

ID: PFA/2022/273 – Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav

635,60 €

19.10.2022

Dátum splatnosti 11.11.2022

Dátum platby 19.10.2022

Dátum evidencie 19.10.2022

Suma s DPH 635,60 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav

Dodávateľ - Sídlo , 044 44 Kráľovce

Dodávateľ - IČO 47107227

Prílohy

Popis

Služby verejného obstarávania

Faktúra 2022/272

ID: PFA/2022/272 – MajsterDom s.r.o.

21,42 €

18.10.2022

Dátum splatnosti 16.10.2022

Dátum platby 18.11.2022

Dátum evidencie 17.10.2022

Suma s DPH 21,42 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ MajsterDom s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Budimír 114, 044 43 Budimír

Dodávateľ - IČO 46952292

Prílohy

Popis

Materiál OcÚ

Faktúra 2022/271

ID: PFA/2022/271 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť

39,46 €

18.10.2022

Dátum splatnosti 31.10.2022

Dátum platby 18.10.2022

Dátum evidencie 17.10.2022

Suma s DPH 39,46 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Dodávateľ - IČO 36570460

Prílohy

Popis

Spotreba vody – s. č. 93 (KD)

Faktúra 2022/270

ID: PFA/2022/270 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť

645,59 €

18.10.2022

Dátum splatnosti 31.10.2022

Dátum platby 18.10.2022

Dátum evidencie 17.10.2022

Suma s DPH 645,59 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Dodávateľ - IČO 36570460

Prílohy

Popis

Spotreba vody – s.č. 94, 95

Faktúra 2022/269

ID: PFA/2022/269 – PcProfi

1 979,00 €

14.10.2022

Dátum splatnosti 19.10.2022

Dátum platby 14.10.2022

Dátum evidencie 14.10.2022

Suma s DPH 1 979,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ PcProfi, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Fintická 14050/119, 080 06 Prešov

Dodávateľ - IČO 44685173

Prílohy

Popis

Interaktívna tabuľa s príslušenstvom – MŠ

Faktúra 2022/268

ID: PFA/2022/268 – KOSIT a.s.

761,32 €

14.10.2022

Dátum splatnosti 12.11.2022

Dátum platby 14.10.2022

Dátum evidencie 14.10.2022

Suma s DPH 761,32 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Odvoz odpadu 09/2022

Faktúra 2022/267

ID: PFA/2022/267 – MK hlas

12.10.2022

Dátum splatnosti 26.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 12.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ MK hlas, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov

Dodávateľ - IČO 45352305

Prílohy

Popis

Montáž reproduktorov s príslušenstvom – TJ

Faktúra 2022/266

ID: PFA/2022/266 – MK hlas

2 620,15 €

12.10.2022

Dátum splatnosti 26.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 12.10.2022

Suma s DPH 2 620,15 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ MK hlas, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov

Dodávateľ - IČO 45352305

Prílohy

Popis

Servis miestneho rozhlasu

Faktúra 2022/265

ID: PFA/2022/265 – Obec Beniakovce

12.10.2022

Dátum splatnosti 27.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 12.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Obec Beniakovce

Dodávateľ - Sídlo Beniakovce 44, 044 42 Beniakovce

Dodávateľ - IČO 00691224

Prílohy

Popis

Spracovanie miezd – 09/2022

Faktúra 2022/264

ID: PFA/2022/264 – Východoslovenská energetika a.s.

125,38 €

12.10.2022

Dátum splatnosti 21.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 12.10.2022

Suma s DPH 125,38 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Spotreba el. energie TJ – 09/2022

Faktúra 2022/263

ID: PFA/2022/263 – Východoslovenská energetika a.s.

37,72 €

12.10.2022

Dátum splatnosti 21.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 12.10.2022

Suma s DPH 37,72 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Spotreba el. energie KD – 09/2022

Faktúra 2022/262

ID: PFA/2022/262 – Východoslovenská energetika a.s.

130,45 €

12.10.2022

Dátum splatnosti 21.10.2022

Dátum platby 12.10.2022

Dátum evidencie 12.10.2022

Suma s DPH 130,45 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Spotreba el. energie MŠ – 09/2022