Rozhodnutie o zmene obvodu projektu Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Nová Polhora, lokalita Povrazy

Zverejnené
23. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. mája 2022 − 6. júna 2022
Kategória

Zmena obvodu JPÚ, k. ú. Nová Polhora, lokalita Povrazy

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VV/Rozhodnutie_zmena obvodu JPÚ, Nová Polhora, Povrazy

Prílohy