Okresný úrad Prešov – ROZHODNUTIE – „Logisticko-priemyselný park Šarišské Bohdanovce“

Zverejnené
13. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
13. septembra 2022 − 27. septembra 2022
Kategória

Navrhovaná činnosť, „Logisticko-priemyselný park Šarišské Bohdanovce“, situovaná v Prešovskom kraji, okrese Prešov, na parcelách , reg. C č. 3081/22, 3081/21, 3081/20, 3081/19, 3081/15, 3121/1, katastrálne územie Šarišské Bohdanovce sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VV/OÚ Prešov/Rozhodnutie/LPP Š.Bohdanovce

Prílohy