Kolaudačné rozhodnutie – LPP – Stavba S1: Komunikácie a siete TI

Zverejnené
7. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. septembra 2022 − 29. septembra 2022
Kategória

Kolaudačné rozhodnutie – povolenie užívania stavby: LPP Nová Polhoar – Stavba S1: Komunikácie a siete TI

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VV/KR/LPP/Stavba S1: Komunikácie a siete TI

Prílohy