Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Nová Polhora.

Späť na aktuálne vývesky

Aktualizácia mobilnej aplikácie

Vážení občania, v rámci vylepšovania služieb boli vykonané zmeny fungovania úradnej tabule. Prosíme vás, aby ste si aktualizovali Vašu mobilnú aplikáciu, nakoľko staršie verzie nevedia načítavať nové vývesky úradnej tabule. Návod pre manuálnu aktualizáciu nájdete pre Android tu https://support.google.com/googleplay/answer/113412?hl=ska pre iOS tu https://support.apple.com/sk-sk/HT202180. Ďakujeme za porozumenie.

Vyvesené 18.9.2021

Územný plán obce – Zmeny a doplnky č. 3 – opätovné prerokovanie

Širšie vzťahy a návrh záujmového územia Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia katastrálneho územia Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce Výkres verejného technického vybavenia: zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie, vodné toky Výkres verejného technického vybavenia: zásobovanie elektrickou energiou a plynom, telekomunikácie Výkres verejného dopravného vybavenia Vyhodnotenie dôsledkov stavebných a iných zámerov na… Čítať viac

Vyvesené 19.7.2021