Preskočiť na obsah

Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030

Zverejnené
13. júna 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
13. júna 2024 − 3. júla 2024
Kategória

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/strategia-rozvoja-cyklistickej-dopravy-cykloturistiky-kosickeho-kraja-2

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch. č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: NP-216/2024

Prílohy