Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 16.5.2022

Dátum platby 9.5.2022

Dátum evidencie 9.5.2022

Suma s DPH 125,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ VSE a. s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Spotreba el. energie 12 b.j. – 05/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 12.5.2022

Dátum platby 9.5.2022

Dátum evidencie 8.5.2022

Suma s DPH 760,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ RZ pri ABC CVČ, FS Rozmarija

Dodávateľ - Sídlo Októbrová 30, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 17319617

Prílohy

Popis

Vystúpenie FS Rozmarija na Deň matiek 2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 10.5.2022

Dátum platby 9.5.2022

Dátum evidencie 6.5.2022

Suma s DPH 94,06 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Iveta Sokolová-OPTIMA

Dodávateľ - Sídlo Tokajícka 4, 040 22 Košice

Dodávateľ - IČO 33634319

Prílohy

Popis

Servisný poplatok – kópie 04/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 14.5.2022

Dátum platby 9.5.2022

Dátum evidencie 6.5.2022

Suma s DPH 84,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Štefan Vaško - ES

Dodávateľ - Sídlo Udenárska 9, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 41064992

Prílohy

Popis

Technologický servis ČOV 12 b.j. – 04/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 18.5.2022

Dátum platby 5.5.2022

Dátum evidencie 5.5.2022

Suma s DPH 22,19 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ ŠEVT a. s.

Dodávateľ - Sídlo Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 31331131

Prílohy

Popis

Triedna kniha, osvedčenie (MŠ)

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 4.6.2022

Dátum platby 5.5.2022

Dátum evidencie 5.5.2022

Suma s DPH 749,76 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ KOSIT a. s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Odvoz odpadu z VKK

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 18.5.2022

Dátum platby 4.5.2022

Dátum evidencie 4.5.2022

Suma s DPH 40,21 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Slovak Telekom a. s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Služby pevnej siete, služby mobilnej siete

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 31.5.2022

Dátum platby 4.5.2022

Dátum evidencie 4.5.2022

Suma s DPH 75,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Bc. Viliam Kmec

Dodávateľ - Sídlo Vtáčkovce 17, 044 47 Vtáčkovce

Dodávateľ - IČO 43558160

Prílohy

Popis

Správa počítačovej siete 04/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 17.5.2022

Dátum platby 3.5.2022

Dátum evidencie 3.5.2022

Suma s DPH 80,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Sabol Vladimír

Dodávateľ - Sídlo Šarišské Bohdanovce 166, 082 05 Šarišské Bohdanovce

Dodávateľ - IČO 14316838

Prílohy

Popis

Oprava verejného osvetlenia

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 31.5.2022

Dátum platby 3.5.2022

Dátum evidencie 3.5.2022

Suma s DPH 228,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ SPP a. s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

Popis

Spotreba plynu 05/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 14.5.2022

Dátum platby 2.5.2022

Dátum evidencie 2.5.2022

Suma s DPH 444,91 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Milan Kapajčík

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 126, 044 44 Nová Polhora

Dodávateľ - IČO 35092050

Prílohy

Popis

Potraviny ŠJ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 8.5.2022

Dátum platby 2.5.2022

Dátum evidencie 2.5.2022

Suma s DPH 42,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ osobnyudaj.sk s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 50528041

Prílohy

Popis

Výkon zodpovednej osoby za 05/2022