Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 16.4.2022

Dátum platby 13.4.2022

Dátum evidencie 13.4.2022

Suma s DPH 105,90 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ SLOVENSKÉ FILMOVÉ ŠTÚDIÁ BRATISLAVA s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Palisády 733/42, 811 06 Bratislava

Dodávateľ - IČO 46485074

Prílohy

Popis

Digitalizácia obecnej kroniky – doplatok

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 21.4.2022

Dátum platby 13.4.2022

Dátum evidencie 13.4.2022

Suma s DPH 23,48 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ VSE a. s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Spotreba el. energie TJ – 03/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 21.4.2022

Dátum platby 13.4.2022

Dátum evidencie 13.4.2022

Suma s DPH 57,32 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ VSE a. s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Spotreba el. energie KD – 03/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 21.4.2022

Dátum platby 13.4.2022

Dátum evidencie 13.4.2022

Suma s DPH 134,38 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ VSE a. s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Spotreba el. energie MŠ – 03/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 26.4.2022

Dátum platby 11.4.2022

Dátum evidencie 11.4.2022

Suma s DPH 70,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Obec Beniakovce - Spoločný obecný úrad Beniakovce

Dodávateľ - Sídlo Kmeťova 20, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 00691224

Prílohy

Popis

Spracovanie miezd za mesiac 03/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 11.4.2022

Dátum platby 11.4.2022

Dátum evidencie 11.4.2022

Suma s DPH 66,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Fanystav s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Budimír 374, 044 43 Budimír

Dodávateľ - IČO 50727354

Prílohy

Popis

Zemné práce – preprava piesku

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 19.4.2022

Dátum platby 8.4.2022

Dátum evidencie 8.4.2022

Suma s DPH 35,03 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Slovak Telekom a. s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Služby pevnej siete

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 14.4.2022

Dátum platby 7.4.2022

Dátum evidencie 7.4.2022

Suma s DPH 90,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Alphabet partner s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Koišce

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

Popis

Systém CRZ – automatzácia zverejňovanai zmlúv na CRZ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 14.4.2022

Dátum platby 7.4.2022

Dátum evidencie 7.4.2022

Suma s DPH 120,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Osobnyudaj.sk-WB s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52695352

Prílohy

Popis

Zabezpečenie výkonu činnosti poradného konzultanta

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 10.4.2022

Dátum platby 7.4.2022

Dátum evidencie 7.4.2022

Suma s DPH 105,90 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ SLOVENSKÉ FILMOVÉ ŠTÚDIÁ BRATISLAVA s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Palisády 733/42, 811 06 Bratislava

Dodávateľ - IČO 46485074

Prílohy

Popis

Digitalizácia obecnej kroniky – záloha

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 19.4.2022

Dátum platby 7.4.2022

Dátum evidencie 7.4.2022

Suma s DPH 227,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ VSE a. s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Spotreba el. energie VO – 04/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 19.4.2022

Dátum platby 7.4.2022

Dátum evidencie 7.4.2022

Suma s DPH 25,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ VSE a. s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Spotreba el. energie PO – 04/2022