Vyhláška – obnova katastrálneho operátu novým mapovaním

Zverejnené
24. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 24. marca 2021
Kategória

Vyhlásenie začatia katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území Nová Polhora.

Prílohy