Stavebné povolenie – verejná vyhláška

Zverejnené
10. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. novembra 2022 − 25. novembra 2022
Kategória

Stavebné povolenie na stavbu: „Miestna komunikácia“ na pozemku par. č. 358 a 359 v k.ú. Nová Polhora

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VV/Stavebné povolenie

Prílohy