Stavebné povolenie – RD – p. č. KN C 82/2

Zverejnené
1. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. decembra 2022 − 16. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VV/SP/RD-KN C 82/2

Prílohy