Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Veľká Ida – rozšírenie verejnej kanalizácie – stoka A14“

Zverejnené
1. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
1. februára 2023 − 16. februára 2023
Kategória

„Veľká Ida – rozšírenie verejnej kanalizácie – stoka A14“ – umiestnenie líniovej stavby

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VV/Rozhodnutie/umiestnenie líniovej stavby

Prílohy