Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Zverejnené
26. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
26. mája 2022 − 10. júna 2022
Kategória

Oznámenie o začatí územného konania na stavbu: „Miestna komunikácia“ na parcelách 358 a 359 v k.ú. Nová Polhora

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VV/Oznámenie o začatí územného konania

Prílohy

Súvisiace dokumenty