Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Zverejnené
28. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. septembra 2022 − 13. októbra 2022
Kategória

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: „Miestna komunikácia“ na pozemku par. č. 358 a 359 v k.ú. Nová Polhora

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VV/Oznámenie o začatí stavebného konania

Prílohy