Oznámenie o začatí kolaudačného konania_Obec Veľká Ida_Plynovod_výstavba predškolského zariadenia

Zverejnené
1. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. decembra 2022 − 16. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VV/KK/Plynovod_Predškoské zariadenie Veľká Ida

Prílohy