Preskočiť na obsah

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním v k. ú. Nová Polhora – začatie konania o námietkach proti chybám